Zoekt nieuwe leden!
Zeeuws Vocaal Ensemble

Contact

Secretariaat en Nieuwe Leden: 
Sentien de Witte
info@zeeuwsvocaalensemble.nl

Voorzitter: 
Rosemary van de Velde
info@rosemarynieuwenhuize.nl

Sponsoring: 
Marieke Overbeek
mariekevanhoute@hotmail.com

Penningmeester: 
Piet Bout
p.a.bout58@kpnmail.nl

PR commissie: 
Mieke Fierloos
PR@zeeuwsvocaalensemble.nl