Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het Zeeuws Vocaal Ensemble inzake de website zeeuwsvocaalensemble.nl/shop. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door het Zeeuws Vocaal Ensemble door middel van het klantensysteem van het Zeeuws Vocaal Ensemble en de verwerkingen via onze website zeeuwsvocaalensemble.nl/shop.

Het Zeeuws Vocaal Ensemble respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van het Zeeuws Vocaal Ensemble. U dient zich ervan bewust te zijn dat het Zeeuws Vocaal Ensemble niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

  1. Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u een bestelling wilt plaatsen voor één van de evenementen van het Zeeuws Vocaal Ensemble, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van het Zeeuws Vocaal Ensemble en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door het Zeeuws Vocaal Ensemble worden gebruikt om u te informeren over andere producten en -diensten van het Zeeuws Vocaal Ensemble. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van ZVE-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het Zeeuws Vocaal Ensemble. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het Zeeuws Vocaal Ensemble.

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Het Zeeuws Vocaal Ensemble bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van het Zeeuws Vocaal Ensemble. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

1 juli 2016