Zoekt nieuwe leden!
Zeeuws Vocaal Ensemble

Vriend ZVE | Sponsoring

Het ZVE vindt het belangrijk dat kinderen al vroeg in contact komen met klassieke muziek en er enthousiast voor worden gemaakt. Daarom hebben we het volgende educatieve project opgezet: We verzorgen op scholen gastlessen, die toegespitst zijn op een gepland concert. Vervolgens krijgen de kinderen gratis toegangskaarten. Zo mogelijk worden de kinderen actief bij het concert betrokken.
 
Uiteraard zijn er ook aan deze ambitie kosten verbonden. We nodigen daarom bedrijven en particulieren uit om het ZVE te sponsoren. Zo kunnen we onze artistieke en sociale ambities verwezenlijken en verder uitbouwen. Voor bedrijven die ons steunen doen we veel terug in de vorm van reclame en/of vrijkaarten.
 
Deelt u ons enthousiasme en onze passie? Maak uw gift over op rekeningnummer NL90 RABO 038.05.31.763 ten name van Zeeuws Vocaal Ensemble te Kapelle onder vermelding van ‘Projecten ZVE’. Of neem contact op met Nico Fierloos van onze Sponsorcommissie.
 
WORD VRIEND VAN HET ZVE!
Vriend worden kan al vanaf € 35,- per jaar. Bekijk hier hoe u vriend wordt en wat u ervoor terugkrijgt.