Agenda

23 december 2020 - Kerstconcert: Es ist ein Ros entsprungen

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kan het concert helaas niet doorgaan. Wij hopen op uw begrip.

Rooms Katholieke - of Heilige Maria Magdalenakerk in Goes | 19:00 en 21:00 uur

Toelichting van de dirigent, Patrick van der Linden

Maria en Jezus. Moeder en Zoon. Ze vormen voor vele componisten en tekstdichters een bron van inspiratie. Met name de geschiedenissen rondom de geboorte van het Jezus zet kunstenaars van alle tijden aan tot verbeelding van deze gebeurtenissen.

Het bezoek van de engel Gabriël aan Maria is het eerste verhaal over Maria dat is opgenomen in de bijbelboeken. Deze annunciatie kent in Duitsland haar eigen tekst: Es ist ein Ros entsprungen. Michael Prätorius maakte als eerste rond 1600 voor de adventstijd een wereldberoemd geworden lied op deze tekst. Deze zetting van Prätorius gaat tijdens dit concert hand in hand met een spectaculaire en spannende bewerking van de hedendaagse Noorse componist Jan Sandström.

De roos staat symbool voor eeuwigheid, schoonheid en vreugde. Bij de christenen herinnert de roos aan het paradijs. Rode rozen betekenen liefde; op Golgotha onspringen ze uit de wonden van Jezus in de symbolische gedichten over de kruisiging. De witte roos verzinnebeeldt onschuld, reinheid en kuisheid. In die zin staat ze in de middeleeuwse traditie symbool voor Maria als mystieke roos die het kind als haar redder draagt.

De koortraditie van Engeland kent haar eigen lied over de roos: A spotless rose. Drie composities op deze tekst worden door het Zeeuws Vocaal Ensemble gezongen.

Als Maria haar nicht Elisabeth bezoekt om haar te vertellen over de zwangerschap, zingt ze een lofzang. Dit gedicht, het Magnificat (Loflied van Maria), heeft in de vespers een centrale plaats. In Engeland kennen we dit avondgebed als de Evensong. Niet alleen Maria’s loflied, maar ook Simeons loflied klinkt in zo’n Evensong. Deze twee lofliederen samen – Magnificat en Nunc Dimittis – vormen de muzikale kern van een Evensong. Tijdens dit concert zingt het koor een indrukwekkende verklanking van Herbert Howells.

Niet alleen de Evensong is onderdeel van de getijden, de dagelijkse gebedencyclus. De getijden beginnen elke dag met de metten. De inhoud van deze metten werd aangepast naar het kerkelijk jaar. Een tekst die hoort bij de kerstmetten is het O Magnum Mysterium. Maria baart het kind Jezus en legt het in de kribbe. Het koor zingt een versie van Victoria uit de 16e eeuw en een versie van Lauridsen uit de 21e eeuw.

Een verzameling van verschillende kerstliederen, verwerkt in één compositie: dit is wat de Fantasia on Christmas Carols van Ralph Vaughan Williams is. Een smaakvol werk, heerlijk om naar te luisteren.

Scroll Up