DirigentPatrick van der Linden is een analytisch vaardige en creatieve musicus die zich herkent in de typering 'idealistische optimist'. Tegelijkertijd dient zijn idealisme wel een doel en onderneemt hij voortdurend initiatieven om de voor hem belangrijke doelen te bereiken. Door zijn honger naar kennis en al aanwezige analytische vaardigheden werd zijn muzikale intuïtie verrijkt en verdiept tijdens zijn studies koor- en orkestdirectie. Vanuit deze combinatie lag voor Patrick de studie Theory of Music voor de hand, die hij op het Rotterdams Conservatorium afrondde na zijn directiestudies. 

Patrick zong van kinds af aan in koren en mocht als tiener de koordirigent vervangen bij afwezigheid. Dit vormde de opmaat voor zijn muzikale loopbaan. Hij kreeg vaste koren, nam deel aan masterclasses, zomercursussen en ging koor- en orkestdirectie studeren, zowel aan hogescholen (Rotterdams Conservatorium; Hogeschool IDE) als in privé (Wim van Herk, Jan Studelen, Daan Admiraal, Jurjen Hempel). Daarnaast heeft Patrick orgel en piano als bijvakken gestudeerd. Hij won als organist prijzen op diverse concoursen en werd als 'high potential' onderscheiden op het Rotterdams Conservatorium. 

Patrick van der Linden

Patrick richtte in 2001 kamerkoor Canticum Amicorum op en stond als oprichter aan de wieg van Ars Musica (2008). Ars Musica werd groot onder zijn artistieke leiding en kent nu een bloeiende korenpyramide (van koorschool tot en met concertkoor en kamerkoor) en een eigen orkest, bestaande uit freelance orkestmusici. Hij zet zich daarnaast met hart en ziel in als dirigent van het Zeeuws Vocaal Ensemble, en het Haags Toonkunstkoor. Als gastdirigent werkte hij onder meer met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en maakte hij indruk tijdens festivals in Salzburg en Wenen. Het werken met en ontwikkelen van jong muzikaal talent vindt hij geweldig inspirerend. Het docentschap aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag past dan ook geheel in zijn muzikale loopbaan.

Patrick inspireert om met elkaar muziek te maken en wordt ook regelmatig gevraagd concertinleidingen te geven of muzikale presentaties te verzorgen bij bedrijven. Hij voelt zich musicus in hart en nieren, maar is breed geïnteresseerd: hij heeft ook economie gestudeerd (Erasmus Universiteit Rotterdam) en verdiept zich graag in andere kunstvormen, filosofie, (kunst)symboliek, geschiedenis en religie.