Zoekt nieuwe leden!
Zeeuws Vocaal Ensemble

Contact

Secretariaat en Nieuwe Leden: 
Sentien de Witte
zwsvocensemble@gmail.com

Voorzitter: 
Rosemary van de Velde
info@rosemarynieuwenhuize.nl

Sponsoring: 
Marco van de Hil
sponsoring@zeeuwsvocaalensemble.nl

Penningmeester: 
Kees Nieuwenhuyzen
zve.penningmeester@gmail.com

PR: 
Mieke Fierloos
miekefierloos@zeelandnet.nl