Zoekt nieuwe leden!
Zeeuws Vocaal Ensemble

Contact

Secretariaat en Nieuwe Leden: 
Sentien de Witte
zwsvocensemble(at)gmail.com

Voorzitter: 
Hans Murre
hansmurre(at)kliksafe.nl

Sponsoring: 
Marco van de Hil 
sponsoring(at)zeeuwsvocaalensemble.nl

Penningmeester: 
Kees Nieuwenhuyzen
zve.penningmeester(at)gmail.com

PR: 
Mieke Fierloos
miekefierloos(at)gmail.com